База данни с реално сключени сделки (аналози) с бизнес имоти

  • Покритие на цялата национална територия и всички основни сегменти: Офиси, Парцели, Хотели, Индустриални, Търговски

  • Информацията е достъпна онлайн и включва: дата на сделка, параметри на имота, цена на сделка, локация и много други детайли

  • Сделки от 2005 година насам

  • Търсене чрез детайлен филтър

  • Дори и да не разполагаме с аналози, отговарящи на вашето търсене, нашият екип за проучвания ще изследва пазара допълнително за да Ви набави желаните резултати

  • Набавяме информацията от 10 различни източника, като всяка регистрирана сделка е потвърдена от поне 2 независими източника

База данни с реално сключени сделки (аналози) с бизнес имоти
Статистическа и аналитична информация за пазара на недвижими имоти

Статистическа и аналитична информация за пазара на недвижими имоти

Предлагаме ви динамични графики за над 100 показателя, както и възможност за сравнение на различни индикатори и данни от 2005 година насам.

Проучвания и данни по поръчка на клиента

Нашия опитен екип е мотивиран да отговори и на най-смелите ви задания.

Проучвания и данни по поръчка на клиента