ReValue е:

  • Първата и единствена услуга, даваща online достъп до уникална база от данни с над 6000 реално сключени сделки с бизнес имоти на територията на Република България.
  • Онлайн платформа предоставяща аналитична информация за пазара на недвижими имоти в България.
  • Независима компания за проучвания в сферата на недвижимите имоти.
  • Компания, която развива технологиите, за да помага на бизнеса.

ReValue не е:

  • Оценителска услуга по смисъла на Закона за независимите оценители.
  • Агенция за недвижими имоти.
  • Сайт с обяви за недвижими имоти.